AVG Privacybeleid van Parafarm

Laatst bijgewerkt: 23 okt 2020

Definities
Parafarm Diergeneeskunde
Bedrijfsnaam: Parafarm
Adres: Hoofdstraat 17, 5481 AA, Schijndel, Nederland

AVG
Wet Algemene Verordening

Gegevensbescherming.
Gegevensbeheerder
Verwerkingsverantwoordelijke betekent de natuurlijke of rechtspersoon die (hetzij alleen, hetzij samen of gemeenschappelijk met andere personen) de doeleinden bepaalt waarvoor en de wijze waarop persoonsgegevens worden of zullen worden verwerkt.

Data Processor
Gegevensverwerker betekent elke natuurlijke of rechtspersoon die de gegevens namens de gegevensbeheerder verwerkt.

Betrokkene
Betrokkene is elke levende persoon die onze Service gebruikt en het onderwerp is van Persoonsgegevens.

1. Grondslagen voor de verwerking van persoonsgegevens
Onze uitgangspunten voor het verwerken van persoonsgegevens zijn:
Eerlijkheid en rechtmatigheid.
Wanneer wij persoonsgegevens verwerken, moeten de individuele rechten van de Betrokkenen worden beschermd. Alle persoonsgegevens moeten op een legale en eerlijke manier worden verzameld en verwerkt. Beperkt tot een specifiek doel. De persoonsgegevens van Betrokkene mogen alleen voor specifieke doeleinden worden verwerkt.
Transparantie.
De Betrokkene moet worden geïnformeerd over de wijze waarop zijn/haar gegevens worden verzameld, verwerkt en gebruikt.

2. Welke persoonsgegevens we verzamelen en verwerken
Parafarm verzamelt verschillende soorten persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Persoonsgegevens kunnen omvatten, maar zijn niet beperkt tot:
E-mailadres
Voornaam en achternaam
Telefoonnummer
Adres, Staat, Provincie, Postcode, Plaats

3. Hoe we de persoonsgegevens gebruiken
Parafarm gebruikt de verzamelde persoonsgegevens voor verschillende doeleinden:
-Om u van diensten te voorzien
-Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en/of producten
-Om klantenondersteuning te bieden
-Om analyses of waardevolle informatie te verzamelen zodat we onze diensten kunnen verbeteren
-Om technische problemen op te sporen, te voorkomen en aan te pakken

4. Wettelijke basis voor het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens
De wettelijke basis van Parafarm voor het verzamelen en gebruiken van de persoonsgegevens beschreven in dit Gegevensbeschermingsbeleid hangt af van de persoonsgegevens die we verzamelen en de specifieke context waarin we de informatie verzamelen:
-Parafarm moet een contract met u uitvoeren
-U heeft Parafarm hiervoor toestemming gegeven
-Het verwerken van uw persoonsgegevens is in het gerechtvaardigd belang van Parafarm
-Parafarm moet zich aan de wet houden

5. Bewaren van persoonsgegevens
Parafarm bewaart uw persoonlijke gegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden uiteengezet in dit gegevensbeschermingsbeleid. Parafarm zal uw informatie bewaren en gebruiken voor zover nodig om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, geschillen op te lossen en ons beleid te handhaven.

6. Gegevensbeschermingsrechten
Als u inwoner bent van de Europese Economische Ruimte (EER), hebt u bepaalde gegevensbeschermingsrechten. Als u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben en als u wilt dat deze uit onze systemen worden verwijderd, kunt u contact met ons opnemen.In bepaalde omstandigheden hebt u de volgende gegevensbeschermingsrechten:
-Het recht om de informatie die we over u hebben in te zien, bij te werken of te verwijderen
-Het recht op rectificatie
-Het recht om bezwaar te maken
-Het recht van beperking
-Het recht op data portabiliteit
-Het recht om toestemming in te trekken