Dac Pharma Metronidazole 10%

34,00

Indicatie: Trichomoniasis (frounce) en Hexamitiasis.
Poeder voor de behandeling van Trichomoniasis (frounce) en Hexamitiasis bij grotere verzamelingen vogels.

Symptomen:
Trichomoniasis (frounce) wordt veroorzaakt door flagellate protozoa in de snavel of in het maagdarmkanaal (Hexamitiasis).
De vogels verliezen hun eetlust en kunnen voedsel weigeren.
Geïnfecteerde dieren zijn vatbaarder voor andere ziekten. Vooral bij jonge vogels veroorzaakt deze flagellate protozoa darmproblemen.

Actief bestanddeel: Metronidazol.

Dosis:
1 gram/kg levend gewicht, toegediend gedurende 5-7 opeenvolgende dagen of zoals voorgeschreven door een deskundige.

Metronidazol 10% mag aan het voer worden toegevoegd.
U kunt ook de dosis mengen met een kleine hoeveelheid water en deze toedienen met een kropnaald.
Wij adviseren een nauwkeurige dosering; gebruik een nauwkeurige weegschaal (D2000).
Indien nodig kan het gelijktijdig met andere DAC-medicatie worden toegediend.

De invoer, het bezit, de verkoop, de levering en/of het gebruik van metronidazol 10% kan in een bepaald land verboden zijn. Elke persoon die van plan is om Metronidazol 10% te verkopen, leveren en/of te gebruiken, wordt aangeraden om de bevoegde autoriteit van het land te raadplegen alvorens dit te doen.

Recently viewed

Products not found